Tác giả: an bình

Đây là một chương trình giúp tạo video từ những hình ảnh và âm thanh .Những video được tạo ra sẽ được chương trình này ghi đĩa dvd và đĩa cd các loại . Những hình ảnh khi bạn lưu…

Chi tiết